Menu

Results for tag "kosciol"

3 Articles

Królewska Katedra Wszystkich Świętych

Zaproponowana, autorska wizja barokowej katedry królewskiej pw. „Wszystkich Świętych”, stanowi świetny przykład wprowadzonych w dobie kontrreformacji rozwiązań. Budowle tworzono na planie krzyża, a w bocznych nawach połączonych z główną nawą półkolistymi gzymsami, widniały liczne kapliczki. Zgodnie z wypracowanymi na Soborze Trydenckim (1545 -1563) zasadami piękno miało stać się przestrzenią teocentrycznego mistycyzmu, w miejsce renesansowego antropocentryzmu. Czytaj dalej →

Kościół pw Zmartwychwstania Pańskiego

Świątynia ta stanowi przykład gotyku dojrzałego, w formie bazyliki. Wzniesiona została w październiku 2015 roku na planie krzyża łacińskiego z niższymi nawami bocznymi, transeptem i wielobocznym obejściem wokół prezbiterium. Łuki przyporowe zwieńczone sterczynami już nie tylko odciążają sklepienie, ale stanowią ważny element dekoracji świątyni
Czytaj dalej →

Kolegiata św. Krzyża

Kolegiata Św. Krzyża to przykład późnego gotyku, kościoła typu bazylikowego. Gmach wzniesiony została w latach 1993/1994, na planie wydłużonego prostokąta, z dwiema nawami bocznymi i prezbiterium. Architektura wnętrza jest tu niezwykle ascetyczna.
Czytaj dalej →