W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Akademia Sobieściańska. Jan III Sobieski mecenasem nauki i uczonych

Dziś Jana III znamy głównie  jako wybitnego wodza, zwycięzcę spod Chocimia, czy Wiednia. Tymczasem z rozlicznych źródeł polskich i europejskich, naszym oczom objawia się wielki erudyta, twórca bogatego mecenatu królewskiego. Co istotne, w mecenacie swym nie naśladował ślepo współczesnych mu władców, ale kontynuował dzieło swych poprzedników, zwłaszcza Wazów, w tym Ludwiki Marii Gonzagi.

Teatr Operowy Apoteoza rozkwitu kultury pod panowaniem dynastii Wazów

Wraz ze wstąpieniem na tron polski Zygmunta III Wazy rozpoczyna się w polskiej kulturze kolejna epoka. W architekturze rozwija się rodzimy wzorzec baroku, tzw. „surowy barok Wazów”. Pojawiają się nowe akcenty stylistyczne w muzyce, literaturze i nauce rzetelnie wspierane mecenatem monarszym.

W rytmie mojego miasta. Miasto wyobrażone

21 IX 2015 roku, w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” został zainaugurowany cykl wystaw autorskich pod wspólnym tytułem: „W rytmie mojego miasta. Miasto wyobrażone”. Podczas kolejnych wernisaży zostały zaprezentowane grafiki przedstawiające wizję historycznej architektury miejskiej oraz makiety obiektów sakralnych, eksponujące najwspanialsze założenia stylu gotyckiego i barokowego. Co istotne, projekty te nie mają swoich odpowiedników w rzeczywistości, stanowiąc tym samym autorską propozycję twórcy.

Letnia rezydencja królewska Apoteoza chwaly I Rzeczpospolitej

W połowie XVIII wieku, na kanwie oświeceniowych idei rozumu, formuła barokowej inscenizacji życia powoli się wyczerpywała. Ponownie został odkryty antyk. Na nowo odczytany, przefiltrowany przez sito doświadczeń rozumowego zgłębiania prawdy, wyniósł rozum ludzki w miejsce należne dotąd Bogu. Zbiorem niemal kanonicznym w przestrzeni architektury, stał się znowu dziesięcioksiąg Marka Witruwiusza.

Kościół pw Zmartwychwstania Pańskiego

Świątynia ta stanowi przykład gotyku dojrzałego, w formie bazyliki. Wzniesiona została w październiku 2015 roku na planie krzyża łacińskiego z niższymi nawami bocznymi, transeptem i wielobocznym obejściem wokół prezbiterium. Łuki przyporowe zwieńczone sterczynami już nie tylko odciążają sklepienie, ale stanowią ważny element dekoracji świątyni