Menu

Letnia rezydencja królewska Apoteoza chwaly I Rzeczpospolitej

W połowie XVIII wieku, na kanwie oświeceniowych idei rozumu, formuła barokowej inscenizacji życia powoli się wyczerpywała. Ponownie został odkryty antyk. Na nowo odczytany, przefiltrowany przez sito doświadczeń rozumowego zgłębiania prawdy, wyniósł rozum ludzki w miejsce należne dotąd Bogu. Zbiorem niemal kanonicznym w przestrzeni architektury, stał się znowu dziesięcioksiąg Marka Witruwiusza. Czytaj dalej →

Kościół pw Zmartwychwstania Pańskiego

Świątynia ta stanowi przykład gotyku dojrzałego, w formie bazyliki. Wzniesiona została w październiku 2015 roku na planie krzyża łacińskiego z niższymi nawami bocznymi, transeptem i wielobocznym obejściem wokół prezbiterium. Łuki przyporowe zwieńczone sterczynami już nie tylko odciążają sklepienie, ale stanowią ważny element dekoracji świątyni
Czytaj dalej →

Kolegiata św. Krzyża

Kolegiata Św. Krzyża to przykład późnego gotyku, kościoła typu bazylikowego. Gmach wzniesiony została w latach 1993/1994, na planie wydłużonego prostokąta, z dwiema nawami bocznymi i prezbiterium. Architektura wnętrza jest tu niezwykle ascetyczna.
Czytaj dalej →