W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Warsztaty i wykłady dla młodzieży oraz osób zainteresowanych – od 20.09 do 06.12.2017

Zapraszamy młodzież i osoby zainteresowane na warsztaty i wykłady z dziedziny architektury.

Wspólnie podążymy śladem historii, by z jej bezbrzeżnej szkatuły czasu wydobyć najpiękniejsze momenty z dziejów polskiej kultury, a potem siłą naszego talentu i wyobraźni przemienimy je w małe dzieła sztuki przestrzennej. Wspólnie stworzymy miasto naszych marzeń.

Pałac Demokracji. W czołówce Europy –  Alegoria polskiego parlamentaryzmu

Historia polskiego parlamentaryzmu należy do najstarszych w Europie. Starszymi były jedynie parlamenty: angielski (1265 r.), francuski (1302 r.), czy Reichstag Rzeszy, powołany do życia w roku 1489. Na przestrzeni drugiej polowy XV wieku stopniowo wzrastała rola sejmu walnego. Król Jan I Olbracht odmiennie niż czynili to jego poprzednicy, zwołał najpierw sejmiki w województwach i ziemiach.