Menu

Królewska Katedra Wszystkich Świętych

Zaproponowana, autorska wizja barokowej katedry królewskiej pw. „Wszystkich Świętych”, stanowi świetny przykład wprowadzonych w dobie kontrreformacji rozwiązań. Budowle tworzono na planie krzyża, a w bocznych nawach połączonych z główną nawą półkolistymi gzymsami, widniały liczne kapliczki. Zgodnie z wypracowanymi na Soborze Trydenckim (1545 -1563) zasadami piękno miało stać się przestrzenią teocentrycznego mistycyzmu, w miejsce renesansowego antropocentryzmu. Czytaj dalej →

Akademia Sobieściańska. Jan III Sobieski mecenasem nauki i uczonych

Dziś Jana III znamy głównie  jako wybitnego wodza, zwycięzcę spod Chocimia, czy Wiednia. Tymczasem z rozlicznych źródeł polskich i europejskich, naszym oczom objawia się wielki erudyta, twórca bogatego mecenatu królewskiego. Co istotne, w mecenacie swym nie naśladował ślepo współczesnych mu władców, ale kontynuował dzieło swych poprzedników, zwłaszcza Wazów, w tym Ludwiki Marii Gonzagi. Czytaj dalej →

W rytmie mojego miasta. Miasto wyobrażone

21 IX 2015 roku, w Miejskim Domu Kultury „Koszutka” został zainaugurowany cykl wystaw autorskich pod wspólnym tytułem: „W rytmie mojego miasta. Miasto wyobrażone”. Podczas kolejnych wernisaży zostały zaprezentowane grafiki przedstawiające wizję historycznej architektury miejskiej oraz makiety obiektów sakralnych, eksponujące najwspanialsze założenia stylu gotyckiego i barokowego. Co istotne, projekty te nie mają swoich odpowiedników w rzeczywistości, stanowiąc tym samym autorską propozycję twórcy. Czytaj dalej →

Letnia rezydencja królewska Apoteoza chwaly I Rzeczpospolitej

W połowie XVIII wieku, na kanwie oświeceniowych idei rozumu, formuła barokowej inscenizacji życia powoli się wyczerpywała. Ponownie został odkryty antyk. Na nowo odczytany, przefiltrowany przez sito doświadczeń rozumowego zgłębiania prawdy, wyniósł rozum ludzki w miejsce należne dotąd Bogu. Zbiorem niemal kanonicznym w przestrzeni architektury, stał się znowu dziesięcioksiąg Marka Witruwiusza. Czytaj dalej →

Kościół pw Zmartwychwstania Pańskiego

Świątynia ta stanowi przykład gotyku dojrzałego, w formie bazyliki. Wzniesiona została w październiku 2015 roku na planie krzyża łacińskiego z niższymi nawami bocznymi, transeptem i wielobocznym obejściem wokół prezbiterium. Łuki przyporowe zwieńczone sterczynami już nie tylko odciążają sklepienie, ale stanowią ważny element dekoracji świątyni
Czytaj dalej →

Kolegiata św. Krzyża

Kolegiata Św. Krzyża to przykład późnego gotyku, kościoła typu bazylikowego. Gmach wzniesiony została w latach 1993/1994, na planie wydłużonego prostokąta, z dwiema nawami bocznymi i prezbiterium. Architektura wnętrza jest tu niezwykle ascetyczna.
Czytaj dalej →