W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Wielka Sala Plenarna