W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Widok ogólny Serennissimy