W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Westybul Sarmackiej Augusty