W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

W sanktuarium polskich kompozytorów