W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Transept – skrzydło południowe, z ołtarzem: "Zaśnięcie Najświętszej Panny", autorstwa Michelangela Merisi da Caravaggia