W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Sala Senatorska