W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Pokój Marii Leszczyńskiej