W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Nawa główna z nawami bocznymi