W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Gotycki Kościół Zmartwychstania