W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Błękitny Westybul