W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Pałac sarmackiej Augusty