W Rytmie Światła - miasto wyobrażone

Pałac króla filozofa-dobroczyńcy. Stanisław I Leszczyński